Kontakt

Náš tím

Všeobecný mail pre spoluprácu : marketing@carflex.sk

Redaktor

Tomáš Sojka – tomas.carflex@gmail.com

Redaktor

Adrián Glett – glett.carflex@gmail.com

Video

Michal Chropovský – video@carflex.sk

Fotograf

Martin Radiměřský – foto@carflex.sk